Ubytki tkanek zębów i utrata zębów to następstwa schorzeń uzębienia i urazów. Mogą być one uzupełnione z zastosowaniem metod protetycznych. Nowoczesne rozwiązania protetyczne są w stanie zastąpić nawet bardzo znaczne braki w uzębieniu i wyeliminować wynikające z tego ograniczenia, a jednocześnie zapobiec dalszym uszkodzeniom zębów. Wynik leczenia może być tak dobry, że będzie prawie niezauważalny dla otoczenia. Pacjent po zakończonym leczeniu, może nie tylko normalnie mówić i przeżuwać, ale także może uśmiechać się szeroko i pokazywać zęby w całej okazałości.

Protetyka – Most porcelanowy

Leczenie protetyczne – most porcelanowy uzupełniający braki odbudowujący kształt zębów. Całość oparta na zębach pacjenta.

Implantoprotetyka – korony i most cyrkonowy
Braki zębów po prawej stronie uzupełnione dwiema koronami cyrkonowymi na implantach, a po lewej cyrkonowym mostem trzypunktowym opartym na dwóch implantach. Kształt pozostałych zębów przebudowany koronami cyrkonowymi.
Protezy całkowite

Protezy całkowite w szczęce i w żuchwie wykonane u bezzębnej pacjentki. Ze względu na słabsze utrzymanie dolnej protezy, zaproponowano natychmiastową stabilizację protezy 4 implantami z teleskopami. Procedura nazywa się Ankylos SynCone Concept. Jej zaletą jest natychmiastowe obciążenie implantów protezą na tej samej wizycie.

Most porcelanowy na 6 implantach
Most porcelanowy na implantach wykonany dwuetapowo. W pierwszej kolejności wszczepione zostały implanty. W okresie osseointegracji, trwającym około 3 miesięcy, pacjent użytkował rozwiązanie protetyczne tymczasowe – protezę. Po trzech miesiącach laboratorium protetyczne wykonało most porcelanowy oparty na 6 implantach.
Magic Dental Studio - ekspert pięknego uśmiechu
Ankylos SynCone – proteza na implantach

Proteza na implantach – Ankylos SynCone Concept – dedykowany jest do bezzębnej żuchwy, jednakże u tego pacjenta zastosowaliśmy tę procedurę z powodzeniem. Przed zabiegiem wykonaliśmy protezę natychmiastową, następnie podczas zabiegu usunęliśmy 4 zęby z żuchwy i wszczepione zostały 4 implanty. Następnie zostały one obciążone wcześniej wykonaną protezą natychmiastową.