Pacjentka z bezzbn szczk i uchw z problemem utrzymania dolnej protezy.proteza na implantach - Ankylos SynCone

Cztery implanty ankylos zostay wszczepione w uchw. proteza na implantach - Ankylos SynCone
Proteza z zatopionymi zotymi czapeczkami SynCone.
proteza na implantach - Ankylos SynCone
Pacjentka z mocno osadzon doln protez na implantach. proteza na implantach - Ankylos SynCone

Chirurgia i przygotowanie protetyczne - lek.implantolog Beata Lipko-Leniewska