Ponad 90% dzieci w Polsce ma próchnic, natomiast leczy j niecae 15%. Problemy z uzbieniem zaczynaj si ju na etapie zbów mlecznych. Ponad 60% dzieci ma próchnic uzbienia mlecznego, a blisko 70 % nie potrafi prawidowo dba o higien jamy ustnej, czym nie odrónia si od swoich rodziców.

 • Problem ten mona rozwiza, udajc si z dzieckiem na pierwsz wizyt zanim skoczy ono 3 lata i zanim rozboli pierwszy zb. Wczesna wizyta z dzieckiem u dentysty, pozwoli mu oswoi si z leczeniem, gabinetem i lekarzem w miej i bezstresowej atmosferze , bez presji dziaania w sytuacji bólowej. Dodatkowo dziecko wczenie nauczy si dobrych nawyków zwizanych z higien jamy ustnej. Dzi trauma wywoana niewaciwym leczeniem w dziecistwie jest przyczyn strachu przed dentyst u ponad 70% pacjentów gabinetów stomatologicznych – wynika z danych statystycznych.
 • Wikszo rodziców udaje si z dzieckiem do dentysty dopiero wtedy, gdy pojawia si ból lub kiedy konieczne jest usunicie zba. Tylko 20% rodziców dba o zdrowie mlecznych zbów swoich dzieci, regularnie chodzc z nimi do dentysty. Bardzo czsto sami rodzice przenosz swój strach przed dentyst na dziecko. Dodatkowo wci panuje przekonanie, e wizyta u dentysty jest zwizana z bólem, tymczasem obecnie leczenie dzieci odbywa si w przyjaznej atmosferze. Jedn z zyskujcych na popularnoci form oswajania dziecka z dentyst s wizyty adaptacyjne. Z tej formy „testowania dentysty”, kiedy nawet 2-letnie dziecko poznaje gabinet, lekarzy i sprzt korzysta niecae 2% rodziców dzieci do 5 r.. Prawie 80% rodziców dzieci w wieku 2-7 lat nigdy nie syszao o wizycie adaptacyjnej. Na pierwsz wizyt z dzieckiem rodzice powinni si wybra, kiedy koczy ono pierwszy rok ycia. Niekiedy nawet pierwsza wizyta u dentysty odbywa si w czasie pojawiania si pierwszych zbów. W Polsce rodzice wci nie doceniaj zalet wizyt adaptacyjnych.
  dentysta dzieci, wizyta adaptacyjna, pedodoncja
 • Wizyta adaptacyjna to pierwszy kontakt dziecka z dentyst. Poznaje ono lekarza i personel, nabiera zaufania. Taka wizyta trwa nieca godzin. Dziecko bawi si, czsto oglda bajki edukacyjne na temat higieny jamy ustnej, koloruje specjalne ksieczki. Na potrzeby takich wizyt opracowano specjalny jzyk i formy komunikacji. Dziecku trzeba wyjani wszystko, co bdzie si dziao w moliwie najprostszy sposób, jego jzykiem, jednoczenie wzbudzi w nim ciekawo. Gabinet staje si przygod i placem zabaw. Podczas takich wizyt nie nazywamy wierta wiertem, ale prysznicem, linocig potrafi zamieni si w pustynnego ,spragnionego wza ,którego przysmakiem jest linka. May pacjent oczywicie ratuje go z opresji i udostpnia swoje zasoby linki najlepiej zmieszanej z wod z prysznica. Znieczulenie to „magiczna ródka” itd…
 • Szacuje si, e w Polsce ju w niemal 500 gabinetach oprócz dentystów dyuruj pedagodzy i psycholodzy. Wzrasta take liczba gabinetów przystosowanych do wizyt najmodszych pacjentów. Im wczeniej dziecko pozna dentyst, tym szybciej nabierze zaufania i nie bdzie obawiao si nawet skomplikowanych zabiegów. Nie tylko wizyta adaptacyjna pomaga agodzi stres zwizany z wizyt dziecka u dentysty. Pomaga w tym take nowoczesny sprzt stosowany przez dentystów. Coraz powszechniejsze staje si podawanie gazu rozweselajcego . W Polsce zabieg ten stosuje ponad 100 gabinetów. Jednym ze sposobów zmniejszenia stresu jest podanie podtlenku azotu. Wprowadza to dziecko w stan fizycznego, przyjemnego oszoomienia oraz ogólnego rozlunienia i zredukowania uczucia bólu. Sprzyja to zarówno podawaniu znieczulenia, którego dzieci si obawiaj, jak równie przeprowadzaniu zabiegów w znieczuleniu. Jednoczenie cay czas utrzymywany jest kontakt z maym pacjentem. Pod wpywem gazu dziecko staje si spokojniejsze oraz bardziej zobojtniae na wszystko, co dzieje si wokó niego , atwiej mona odwróci jego uwag .
 • Sedacja z powodzeniem stosowana jest przy niewielkich zabiegach, np. podaniu znieczulenia. Wymaga ona równie wspópracy ze strony malego pacjenta , wic wczeniej przeprowadza si adaptacj do sedacji oraz sedacj wstpn

BOROWANIE ? NIE DZIKUJ !!!

 • Ostatnio zabiegi, jak usuwanie próchnicy nie wymagaj ju ingerencji wierta. Przy niewielkich ubytkach stosowana jest abrazja powietrzna, polegajca na wydmuchiwaniu próchnicy z ubytku pod wpywem duego cinienia powietrza zmieszanego z tlenkiem glinu.Natomiast prawdziw rewolucj jest preparat Icon icon, bez wiercenia
 • We wspópracy z Charité w Berlinie i Uniwersytetem w Kolonii, opracowano  rewolucyjne rozwizanie mikroinwazyjnego leczenia stomatologicznego. Z produktem Icon moemy zatrzyma rozwój próchnicy bez bólu, bez borowania, bez utraty zdrowych tkanek zba. Dziki infiltracji próchnicy w 3 prostych krokach blokujemy drog dyfuzji kwasów.

Korzyci dla pacjentów:

 • Postp próchnicy moe by zatrzymany, Icon zapobiega nawrotom
 • Zdrowe tkanki zba s zachowane
 • Leczona powierzchnia wyglda jak zdrowe szkliwo
 • Metoda moe by stosowana w leczeniu „ biaych plam”
 • Bezbolesna technika: bez znieczulenia, bez borowania
 • Preparat moe by stosowany w zbach mlecznych
 • Proste leczenie podczas jednej wizyty
Tutaj wracamy do punktu wyjcia. Aby oszczdzi naszym dzieciom borowania i niepotrzebnych stresów, próchnica musi by wczenie wykryta i zdiagnozowana. Wtedy w jej wczesnych stadiach, moemy skorzysta z dobrodziejstwa nowoczesnej techniki i leczy j bez wierta i bez znieczulenia. Do tego jednak potrzebna jest adaptacja i regularne wizyty kontrolne, najlepiej od pierwszego roku ycia pacjenta. 

BOROWANIE ? NIE DZIKUJ !!!