Moda pacjentka z mostem 2 punktowym na jedynkach górnych poprosia o pomoc w odbudowie brakujcego zba i poprawie estetyki, pacjentka nie chciaa ju mostu tylko pojedyncze korony. Praca szczególnie wymagajca ze wzgldu na wysok lini umiechu (tzw. dzisowy umiech).

dentysta Pozna

Plan leczenia obejmowa wybielanie, usunicie starego mostu, wszczepienie implantu w miejscu brakujcej jedynki, wykonanie koron porcelanowych na dwójkach

dentysta Pozna

Profesjonalne wybielanie w gabinecie.

most dentysta Pozna

Usunicie starego mostu.

dentysta Pozna

W trakcie zabiegu chirurgicznego pacjentce wszczepiono implant w pozycji 11...

wszczepienie implantu

 ..i zaszyto go "na gucho" do czasu osseointegracji (zronicia z koci).

implant zaszyty na gucho

Na czas gojenia wykonano prowizoryczne korony tymczasowe.

Korony tymczasowe

Po 6 tyg. od wszczepienia implantu odsonito go...

Odsonicie implantu

.. i obciono koron na czniku tymczasowym.

cznik tymczasowy

Korona tymczasowa zostaa wykonana w gabinecie bezporednio na czniku.

Korona prowizoryczna na czniku tymczasowym

 Korona tymczasowa ma dwa zadania: estetyczne uksztatowanie dzisa pod koron porcelanow i wstpne obcienie implantu (tzw. trening koci).

Przykrcenie korony prowizorycznej
Korona prowizoryczna

Po dwóch tygodniach skontrolowano przebieg gojenia.

Kontrola gojenia

Preparacja zbów pod korony.

Preparacja zbów pod korony

Transfer wyciskowy suy do przeniesienia pozycji implantu z ust pacjenta na roboczy model gipsowy.

Transfer wyciskowy Ankylos

Nastpnie lekarz dobiera dugo przezdzisow cznika, na którym zostanie oparta korona porcelanowa.

Dobór dugoci cznika

Na czas oczekiwania na ostateczn prac protetyczn, wykonujemy korony prowizoryczne kompozytowe.

Korona prowizoryczna

Ze wzgldu na miejsce, praca protetyczna zostanie oparta na estetycznym czniku cyrkonowym.

Estetyczny cznik cerkonowy Ankylos

Widok kocowego efektu po zacementowaniu koron porcelanowych. Estetyczna odbudowa jedynki koron na implancie.

Odbudowa siekacza koron na implancie Ankylos

Odbudowa estetyczna przednich zbów koronami na implantach to due wyzwanie dla kadego implantologa. Wysoka linia umiechu (umiech dzisowy) to dodatkowe ryzyko niepowodzenia przy próbie uzyskania bardzo dobrych rezultatów, dlatego zarówno implantacja jak i odbudowa protetyczna na implantach w takich przypadkach wymaga wyjtkowej starannoci i wiedzy na ten temat.

Odbudowa zba 11 koron na implancie Ankylos i poprawa estetyki ssiednich koron

umiech dzisowy, brak jedynki
implant jedynki
 Przed leczeniem Po leczeniu. Implant jedynki.