Moda pacjentka z mostem 2 punktowym na jedynkach górnych poprosia o pomoc w odbudowie brakujcego zba i poprawie estetyki, pacjentka nie chciaa ju mostu tylko pojedyncze korony. Praca szczególnie wymagajca ze wzgldu na wysok lini umiechu (tzw. dzisowy umiech).

stare korony

Plan leczenia obejmowa wybielanie, usunicie starego mostu, wszczepienie implantu w miejscu brakujcej jedynki, wykonanie koron porcelanowych na dwójkach

zby

Profesjonalne wybielanie w gabinecie.

wybielanie w gabinecie

Usunicie starego mostu.

brak zba jedynki

W trakcie zabiegu chirurgicznego pacjentce wszczepiono implant w pozycji 11...

wszczepienie implantu

 ..i zaszyto go "na gucho" do czasu osseointegracji (zronicia z koci).

 szwy

Po zabiegu wykonano kontrolne zdjcie RVG w celu sprawdzenia poprawnoci wszczepienia implantu.

implant OPG

Na czas gojenia wykonano prowizoryczne korony tymczasowe.

korony prowizoryczne

Po 6 tyg. od wszczepienia implantu odsonito go...

wykrcanie ruby zamykajcej

.. i obciono koron na czniku tymczasowym.

modelowanie dzisa

Korona tymczasowa zostaa wykonana w gabinecie bezporednio na czniku.

ankylos temporary

 Korona tymczasowa ma dwa zadania: estetyczne uksztatowanie dzisa pod koron porcelanow i wstpne obcienie implantu (tzw. trening koci).

przykrcenie korony
modelowanie profil wyaniania

Po dwóch tygodniach skontrolowano przebieg gojenia.

gojenie

Preparacja zbów pod korony.

profil wyaniania, preparacja zbów pod korony

Transfer wyciskowy suy do przeniesienia pozycji implantu z ust pacjenta na roboczy model gipsowy.

oszlifowane zby chamfer

Nastpnie lekarz dobiera dugo przezdzisow cznika, na którym zostanie oparta korona porcelanowa.

cznik próbny

Na czas oczekiwania na ostateczn prac protetyczn, wykonujemy korony prowizoryczne kompozytowe.

korony prowizoryczne

Ze wzgldu na miejsce, praca protetyczna zostanie oparta na estetycznym czniku cyrkonowym.

cznik abutment cyrkonowy estetyczny

Widok kocowego efektu po zacementowaniu koron porcelanowych. Estetyczna odbudowa jedynki koron na implancie.

implant siekacz Pozna

Odbudowa estetyczna przednich zbów koronami na implantach to due wyzwanie dla kadego implantologa. Wysoka linia umiechu (umiech dzisowy) to dodatkowe ryzyko niepowodzenia przy próbie uzyskania bardzo dobrych rezultatów, dlatego zarówno implantacja jak i odbudowa protetyczna na implantach w takich przypadkach wymaga wyjtkowej starannoci i wiedzy na ten temat.

usta zby

umiech dzisowy, brak jedynki

implant jedynki
 Przed leczeniem Po leczeniu. Implant jedynki.