Pacjent, wieloletni palacz, zdecydowa si na uzupenienie braku zba koron na implancie. Palenie tytoniu nie jest przeciwwskazaniem do implantacji, jednako nikotyna powoduje obkurczanie naczy krwiononych i utrudnia gojenie. Palenie zwiksza ryzyko powika po implantacyjnych. 

implanty palenie tytoniu

Na pierwszej wizycie wykonano badanie wstpne i analiz zdjcia rentgenowskiego. Wykonano higienizacj - skaling i piaskowanie zbów.

higienizacja

2 miesice po wszczepieniu implantu w pozycji 35. Nalot na zbach spowodowany paleniem tytoniu. 

implant u palacza papierosów

W trakcie kontrolo RVG odkryto zmiany okoowierzchokowe zba 36.

implanty palenie papierosów

Po leczeniu kanaowym zba 36, opracowano zb 37 pod nakad - onlay. Na zdjciu dobór koloru koron.


Korony i onlay na modelu gipsowym przed zacementowaniem pracy w ustach pacjenta.


Zacementowanie pracy.

palacz papierosów

Odbudowane zby w uchwie z odpowiednim podparciem zbów przeciwstawnych. Praca ta pozwoli pacjentowi na prawidowe przeuwanie pokarmu i dusze utrzymanie zbów przeciwstawnych. Pacjent pali w dalszym cigu...

odbudowa zbów u palacza papierosów