Pacjentka niezadowolona z powodu nieestetycznych koron zbów postanowia podda si leczeniu w celu cakowitej rekonstrukcji zbów szczki i uchwy pod ktem estetyki i funkcjonalnoci. 

nieestetyczne korony zbów

Wczeniej w innym gabinecie dentystycznym wprowadzono 2 implanty Nobel Biocare Replace w pozycji 15, 16 oraz implant Straumann w pozycji 22.Na zdjciu rentgenowskim widoczna sytuacja przed rozpoczciem leczenia.

RTG implanty Replace Straumann

Pierwszym etapem leczenia byo usunicie siekaczy dolnych 31,41,42, które nie nadaway si jako filary pod korony. W miejsce 31 i 42 wszczepiono implanty Ankylos.

implanty Ankylos

Opracowano wszystkie zby uchwy pod korony porcelanowe i dobrano odpowiednie czniki (abutment) pod korony na implantach. Widoczne wokó szyjek zbów ciemne otoczki to nitki retrakcyjne zakadane podczas szlifowania zbów w celu ochrony dzise i poprawieniu widocznoci pola zabiegowego oraz pobraniu wycisków pod modele gipsowe. Po zakoczonym zabiegu nitki s usuwane.

abutment pod korony na implantach 

Nastpnie dobrano kolor przyszych koron porcelanowych.

dobieranie koloru koron porcelanowych

Na podstawie wycisków, laboratorium dentystyczne wykonao Wax-up, czyli woskowy projekt nowych koron. Na jego podstawie w gabiecie wykonano korony prowizoryczne. Opracowano zby szczki i wykonano plastyk dzise (gingivoplastyka) w celu uzyskania lepszej estetyki.

korony prowizoryczne, gingivoplastyka

Na zdjciu pacjentka z prowizorycznymi koronami na zbach i implantach. W trakcie tej wizyty dopasowano dugo koron (estetyczny wyglad) oraz pasowanie w zgryzie.

prowizorium, korony tymczasowe na implantach

Po zaoeniu finalnej pracy - korony porcelanowe na podbudowie cerkonowej, wykonano zdjcie kontrolne RTG.

korony porcelanowe, implanty, RTG

Widok ostatecznej pracy protetycznej. Korony porcelanowe na podbudowie cerkonowej oraz wspópraca pacjent-lekarz zaowocoway estetyczn prac i penym zadowoleniem.

korony porcelanowe na cerkonie, implanty
Chirurgia i protetyka - lek. dent. implantolog spec. stom. ogól. Beata Lipko-Leniewska i NATRODENT