Wymiana protez szkieletowych na implanty, korony i mosty

Pacjent w wieku 55 lat zgosi si do gabinetu stomatologicznego. Mia liczne braki zbów w uchwie i szczce uzupenione protezami szkieletowymi. Pozostae zby pacjenta byy zniszczone dugoletnim uywaniem protez szkieletowych. Niekomfortowe i mao estetyczne uzupenienie zdeterminowao go do leczenia implanto protetycznego. Wczepione zostay trzy implanty w uchwie (zby 35,36,46) oraz jeden implant w szczce (zb 14). Pierwotny plan leczenia zakada odbudow koci poprzez sinus lift obu zatok szczkowych oraz uzupenienie braków koronami na implantach. Ze wzgldu na rozlego zabiegu oraz koszty, zastosowano rozwizanie kompromisowe, w którym wszczepiono jeden implant (14) jako podparcie i wzmocnienie dla zblokowanych koron (13,15) wraz z dowieszonym zbem (16). Pozostae braki uzupeniono mostami protetycznymi.

Przebieg leczenia oraz ostateczny efekt przedstawiono w prezentacji.

Pacjent ze zniszczonymi protezami szkieletowymi umówi si na wizyt implantologiczn celem poprawy estetyki zbów.

W celu poprawy estetyki, pacjentowi zaproponowano uzupenienie braków koronami na implantach.

Zaplanowano odbudowa zniszczone korony zbów pacjenta porcelanowymi koronami osonowymi

Wykonano cyfrowe zdjcie rentgenowskie w celu wstpnej oceny warunków kostnych.

 

Po analizie zdjcia RTG rozpoznano, zlokalizowano, a nastpnie usunito z koci torbiel.

Ze wzgldu na koszty pacjent poprosi o zmian planu leczenia. W nowym planie, braki w szczce uzupeniono mostami porcelanowymi na zbach pacjenta. W celu wzmocnienia filarów prawej strony wszczepiono jeden implant w miejscu 14

Braki w uchwie uzupeniono pojedynczymi implantami wedug pierwotnego planu leczenia

Po wszczepieniu implantów wykonano kontrolne zdjcie RTG.

Po okresie osteointegracji implantów z koci, pacjentowi zacementowano korony na implantach w uchwie.

 

Po zacementowaniu koron na implantach wykonano zdjcie RTG aby skontrolowa szczelno zacementowanych koron.

W szczce zacementowano mosty. Na zdjciu widok oszlifowanych zbów i cznika implantu przed zacementowaniem mostu.

Widok zacementowanych koron i mostów na implantach i zbach. Uzyskano estetyczny efekt oraz odzyskano funkcj ucia.

Zadowolony z efektu leczenia pacjent.

Implant dentystyczny uywany jest do uzupenienia brakujcych zbów tak aby wyglday i funkcjonoway jak naturalne. Implanty s chirurgicznie wszczepiane poniej poziomu dzisa. Proces osteointegracji implantu z koci stabilizuje implant tworzc stabiln baz dla jednego lub kilku sztucznych zbów nazywanych koronami dentystycznymi. Osoby zainteresowane terapi z implantami musz mie zdrowe dzisa i pozostae zby oraz minimaln ilo koci do utrzymania implantu. Na wizycie konsultacyjnej implantolog oceni warunki kostne i przedstawi Pastwu moliwoci odbudowy zbów z wykorzystaniem implantów dentystycznych.

Implanty dentystyczne czsto s najlepsz opcj leczenia brakujcych zbów, poniewa w przeciwiestwie do protez osiadajcych na dzisach lub mostów opartych na oszlifowanych zbach stanowicych filary, implanty dentystyczne s uzupenieniem dugoterminowym.