Strach przed dentyst, trauma z dziecistwa, to najczstsza przyczyna nieleczenia zbów. Efektem tego s braki zbów, które powoduj problemy z gryzieniem pokarmów oraz zaburzaj estetyk twarzy.

widok przed zabiegiem wszczepienia implantów

Braki zbów powoduj wysuwanie si zbów przeciwstawnych, tzw. efekt Godona. Aby temu zapobiec naley uzupeni brakujce zby.

widok z boku

Jest kilka sposobów uzupeniania brakujcych zbów. Najlepszym z nich jest leczenie implantologiczne, w którym tytanowy implant imituje korze zba, natomiast nadbudowa protetyczna (tytanowy wspornik i korona porcelanowa lub kompozytowa) odtwarza koron zba.

braki zbów

Pacjent z brakami zbów trzonowych w uchwie...

braki zbów w uchwie

..oraz brakami przedtrzonowców i trzonowców w szczce poprosi o pomoc w rozwizaniu jego problemu. Pacjent chcia odzyska funkcjonalno uzbienia oraz estetyczny wygld, a tym samym komfort i pewno siebie.

braki zbów w szczce

Przed zabiegiem wykonano zdjcie rentgenowskie i zaplanowano wszczepienie 5 implantów.

implanty pozna, zdjcie rentgenowskie, planowanie, dentysta

Przy pónej implantacji, od dnia utraty zba do momentu wszczepienia implantu, postpuje zanik koci wyrostka zbodoowego. W takim przypadku naley liczy si z tym, e szeroko i wysoko wyrostka jest niewystarczajca do prostej implantacji, i konieczna jest odbudowa koci materiaami kociozastpczymi.

procedura wszczepienia implantów

W tym przypadku obyo si bez koniecznoci uycia dodatkowych materiaów. Zastosowano odpowiednio wski (3,5mm) implant który, dziki swej konstrukcji, cakowicie pogrony jest w koci. (elementem wystajcym jest ruba gojca)

Wszepienie implantu

Po wszczepieniu, implant zosta zaszyty na okres osseointegracji, czyli zronicia z koci.

szycie chirurgiczne

Braki zbów w uchwie po stronie prawej.

braki zbów w uchwie

Dwa implanty wszczepione subkrestalnie (poniej poziomu koci).

wszczepienie implantów Pozna

Zaszycie implantów na czas osseointegracji.

zaszycie implantów

W szczce po lewej stronie brak dwóch zbów i pozostao po zbie trzonowym 26

braki w szczce

Ekstrakcja korzeni zba 26. Implantacja póna w miejscu zba 24.

implantacja póna

Implantacja natychmiastowa w miejscu usunitych korzeni zba 26, z jednoczesnym podniesieniem dna zatoki szczkowej metod Summersa z uyciem biomateriaów.

implantacja natychmiastowa

Zaszycie implantów na czas osseointegracji.

Zaszycie implantów na czas gojenia

Zdjcie RTG wykonane po zabiegu wszczepienia implantów.

RTG, dentysta pozna, Implanty Pozna

Odsonicie implantów i zaoenie rub gojcych. ruby gojce maj za zadanie uformowanie dzisa pod przysze korony. Widok w uchwie.

po okresie gojenia implantów

Widok w szczce.

po okresie gojenia implantów

Transfery wyciskowe. Pobranie wycisków pod korony ostateczne.

implanty

Widok wygojonych i uksztatowanych dzise.

wygojone dzisa

Dobór dugoci przezdzisowej czników. Odpowiedni dobór czników zapewni wysok estetyk koron, prawidowy profil wyaniania korony i odpowiednie podparcie dla tkanek mikkich.

dobór czników

Widok wygojonego dzisa i implantu.

wygojone implanty i dzisa

Transfer wyciskowy.

transfer wyciskowy Ankylos

Dobór dugoci przezdzisowej cznika (jak wyej)

dobór cznika na implancie

Widok wygojonych dzise w szczce.

sulcus forming

Pobranie wycisków.

Implanty Pozna

Dobór dugoci przezdzisowej czników na implantach.

czniki próbne Ankylos

Dobór koloru ostatecznych koron. Waciwe dobranie koloru i przekazanie tej informacji do laboratorium protetycznego zapewni estetyczny efekt i zadowolenie pacjenta.

dobieranie koloru koron na implantach

Widok koron na modelu roboczym.

korony na implantach na modelu roboczym

Korony porcelanowe na implantach na modelu roboczym.

implanty pozna, korony na implantach

Finalne korony zacementowane na implantach. Strona prawa.

zacementowanie koron

Finalne korony zacementowane na implantach. Strona lewa.

Zacementowanie koron

Widok zacementowanego porcelanowego mostu na implantach w szczce.

zacementowanie mostu na implantach

Zacementowanie koron na implantach w uchwie.

korony na implantach w uchwie, pozna

Widok zacementowanych koron na implantach.

Zdjcie RTG implantów i koron po oddaniu pracy ostatecznej.

implanty pozna, rtg po zacementowaniu koron

Zrekonstruowany zgryz pacjenta oraz bardzo dobra estetyka koron na implantach to efekt wspópracy lekarza z pacjentem oraz laboratorium protetycznym. 

efekt kocowy, implanty Pozna