umiech, korony ceramiczne, korony porcelanowePikny umiech jest wizytówk kadego czowieka, dlatego zawsze warto zrobi wszystko co w naszej mocy, aby ten umiech zachowa jak najduej. Przedstawiamy sposób na popraw umiechu poprzez wymian starych koron na nowe ceramiczne - cyrkonowe. Dodatkowo wykonano gingiwoplastyk, czyli plastyk dzisa, przez co zmienilimy lini dzisa, poprawiajc tym samym cay umiech.


Pacjentka niezadowolona z wygldu swoich zbów zgosia si na leczenie w naszej praktyce w celu poprawy wygldu i samopoczucia.
nieestetyczne korony ceramiczne
U pacjentki zaplanowano wymian starych zniszczonych i nieestetycznych koron, wykonanie nowych koron ceramicznych na pozostae zby szczki oraz odbudow powierzchni siecznych i ujcych zbów uchwy. Przerost dzise spowodowa wraenie skrócenia koron. Zaplanowano plastyk dzisa - chirurgiczne wyduenie korony klinicznej.
nieestetyczne korony, przerost dzisa
W trakcie zabiegu usunito stare korony z siekaczy górnych...
usunicie starych koron
 ... wykonano chrurgiczne wyduenie korony klinicznej, gingivoplastyk, opracowano zby pod korony...
gingivoplastyka, plastyka dzise
 .. i kompozytowe korony tymczasowe.
plastyka dzisa, gingiwoplastyka, korony tymczasowe, prowizorium
Na kolejnej wizycie opracowano kolejne zby pod korony i wykonano korony tymczasowe. Na zdjciu widoczne wygojone dzisa po gingivoplastyce.
korony tymczasowe
Kolejna wizyta to odbudowa powierzchni siecznych dolnych siekaczy i powierzchni ujcych przedtrzonowców i trzonowców. Praca w koferdamie zapewnia odpowiednio suche warunki dla wykonania takiego zabiegu.
koferdam, odbudowa powierzchni siecznych zbów
Oddanie ostatecznej pracy - korony ceramiczne (cyrkonowe).
korony porcelanowe, ceramiczne
Pacjentka po leczeniu zbów w i wykonaniu nowych estetycznych koron cyrkonowych odzyskaa zdrowy i pikny umiech oraz pewno siebie.
korony ceramiczne, korony cyrkonowe, usta, umiech
 Pikny umiech - wizytówka sukcesu.
umiech, usta, korony ceramiczne
 Protetyka - lek. dent. Beata Lipko-Leniewska i NATRODENT