nieestetyczne korony i mosty, pacjentka zgosia si w celu estetycznej odbudowy zbów
stare korony
nieestetyczne korony i mosty, pacjentka zgosia si w celu estetycznej odbudowy zbów
spandex
uzupenienie brakujcych zbów implantami i przygotowanie zbów pod korony
Zdjcie RTG po wszczepieniu implantów
zdjcie panoramiczne implanty
uzupenienie brakujcych zbów implantami i przygotowanie zbów pod korony
korony ostateczne bezporednio po zacementowaniu
korony penoceramiczne
Zdjcie RTG po zacementowaniu koron porcelanowych na implantach
implanty Ankylos Pozna
ostateczne korony penoceramiczne

Chirurgia i przygotowanie protetyczne - lek. implantolog Beata Lipko-Leniewska

Korony porcelanowe i korony na implantach