Licówki dentystyczne to zindywidualizowane, ultra cienkie pytki w kolorze zba, zaprojektowane w celu pokrycia przedniej (wargowej, policzkowej) powierzchni zbów z myl poprawy ich wygldu. Licówki s adhezyjnie przyklejone do przedniej strony zba, aby poprawi wygld uszkodzonych, przebarwionych, nierównych, startych lub nierówno ustawionych zbów. Procedura licówek porcelanowych tworzy lnicy, biay umiech z piknie ustawionymi zbami o prawidowym ksztacie. Licówki s wykonane z porcelany lub materiau kompozytowego. Licówki porcelanowe zostay wymylone, aby zby wyglday bardziej naturalnie poprzez waciwoci odbijania wiata, oraz znane s ich waciwoci ochrony zbów przed przebarwieniami. W naszym gabinecie lekarz bdzie w stanie pomóc Wam zdecydowa co wybra w Waszym szczególnym przypadku.

Poniej przedstawiamy przykadowy przebieg i efekt procedury nakadania licówek.

Pacjent zgosi si do naszego gabinetu z zamiarem poprawy stanu swoich zbów.

szpary midzy zbami, tremy

Badanie kliniczne ujawnio gówny problem pacjenta, którym by brak zbów. Dodatkowo u pacjenta stwierdzono patologiczne starcie powierzchni wszystkich zbów.

starte zby, tremy i diastema

W trakcie konsultacji ustalono plan leczenia. Podniesienie zwarcia. Odbudowa ków i siekaczy górnych i dolnych licówkami porcelanowymi bez wczeniejszej preparacji zbów oraz odbudowa pozostaych zbów oraz braków koronami i mostami porcelanowymi. Na zdjciu projekt zbów wykonany z wosku, tzw. wax-up

wax-up, projekt zbów z wosku

Na podstawie wax-up'u wykonano klucze silikonowe i przeniesiono projekt zbów do ust pacjenta. Dziki temu pacjent móg oceni wygld i poczu nowy ukad zbów.

mock-up

Po ostatecznym zaakceptowaniu projektu, laboratorium wykonao licówki porcelanowe, korony i mosty zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzcego. Tak wykonane uzupenienia protetyczne zostay zacementowane w ustach pacjenta.

licówki porcelanowe

Po zakoczeniu leczenia pacjent opuci klinik z nowym piknym umiechem.

pikny umiech
Magic Dental Studio