Aktywny zawodowo pacjent z rozlegymi brakami zbów trzonowych i przedtrzonowych oraz niekosmetycznym wygldem pozostaych zbów zgosi si do naszego gabinetu na leczenie. Priorytetem dla niego by nieskrpowany umiech w kontaktach z klientami.

braki boczne zbów

 U pacjenta zaplanowano wszczepienie implantów w miejscach brakujcych zbów, oraz nakady i korony na pozostaych trzonowcach i przedtrzonowcach.

zby przed leczeniem

 Na zdjciach widoczne braki zbów bocznych w uchwie...

uchwa braki zbów

 .. i szczce pacjenta

braki zbów w szczce

 Zaplanowano wszczepienie 3 implantów Ankylos z jednoczesnym podniesieniem dna zatoki szczkowej (sinus lift) i pojedynczy implant w uchwie po stronie lewej oraz ...

boczne braki zbów

 .. 2 implanty w uchwie po stronie prawej.

braki trzonowców

 6 tygodni wszczepieniu zaplanowanych implantów pacjentowi zaoono ruby gojce (gingiva former). W midzy czasie poddano pacjenta zabiegowi wybielania zbów.

wybielanie

 Na kolejnej wizycie dobrano odpowiedniej dugoci czniki, aby uzyska optymalny, estetyczny efekt kocowy.

czniki próbne

czniki próbne

 Po dobraniu czników i pobraniu wycisków z transferami do przenoszenia pozycji implantów na model gipsowy, laboratorium dentystyczne opracowao ostateczne czniki tytanowe. Zdjcia przedstawiaj przymiark takich czników.

Przymiarka czników tytanowych

czniki tytanowe Ankylos Balance Posterior

  Ostateczne korony i most na implantach przed zacementowaniem w ustach pacjenta.

 korony i most na implantach

korony porcelanowe na implantach

korona na modelu gipsowym

 Widok koron, mostów i nakadów po zacementowaniu w uchwie ...

rekonstrukacja zebów w uchwie

 .. oraz w szczce pacjenta.

rekonstrukcja zbów szczki

 Efekt kocowy.

rekonstrukcja zbów
 W trakcie leczenia wykonano nastpujce zabiegi: podniesienie dna zatoki szczkowej, wszczepienie implantów, wybielanie, odsonicie implantów i zaoenie rub gojcych, dobór koloru koron, dobór czników, przymiarka czników tytanowych, chirurgiczne wyduenie korony klinicznej, przymiarka koron porcelanowych i nakadów, zacementowanie koron i nakadów - oddanie ostatecznej pracy.
Leczenie chirurgiczne i protetyka: lek. dent. spec. stom. ogól., implantolog Beata Lipko-Leniewska i Studio Ceramic Pozna