Pierwsza wizyta w Stomatologii Magic Dental Studio


  I Wizyta w Magic Dental Studio:
 • Zaoenie Karty Pacjenta - Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego, a w przypadku dziecka dodatkowo jego numer PESEL,

 • Zostan Pastwo poproszenie o wypenienie ankiety medycznej,

 • W kolejnym etapie Waszej wizyty zostan wykonane zdjcia fotograficzne wewntrz i zewntrz ustne,

 • Do postawienia prawidowej diagnozy niezbdne bdzie zdjcie koci i korzeni zbów. Jeli posiadaj Pastwo zdjcia RTG z wczeniejszego leczenia, bd one dla nas cennym ródem informacji. Aktualne zdjcie rentgenowskie Panoramiczne moemy wykona w naszej Pracowni Rentgenowskiej.


Z tak zebran dokumentacj wejciow, zostan Pastwo skierowani na badanie wstpne / konsultacj.Rekonstrukcja brakujcych zbów za pomoc implantów dentystycznych.
  Postpowanie przed zabiegiem
 • konsultacja implantologiczna,

 • cyfrowe zdjcie panoramiczne RTG,

 • zdjcia fotograficzne,

 • cyfrowa tomografia komputerowa (jeli jest konieczna) - TK CBCT,

 • analiza modeli diagnostycznych, zdj RTG, TK CBCT oraz zdj fotograficznych,

 • wykonanie szablonów chirurgicznych,

 • profesjonalna higiena (skaling i piaskowanie),

 • wykonanie bada dodatkowych (np. badanie krwi, badanie w kierunku osteoporozy),

 • zapoznanie si i podpisanie zgody na zabieg implantologiczny,