Proteza na implantach Ankylos SynCone Concept

Pacjent z brakami skrzydowymi w uchwie i duym zanikiem koci zgosi si do naszej kliniki. W szczce pacjent ma wasne zby.
Pacjent z brakami skrzydowymi i duym zanikiem koci
Tymczasowe uzupenienie protetyczne
Tymczasowe uzupenienie protetyczne
Plan leczenia polega na usunicie wszystkich dolnych zbów i wszczepieniu implantów w przestrzeni midzy otworami bródkowymi.
proteza implanty Pozna ekstrakcje
Natychmiastowe wszczepienie implantów po usuniciu zbów. Ankylos SynCone Concept.
Natychmiastowe wszczepienie implantów po usuniciu zbów
We wczeniej przygotowan protez natychmiastow wklejono teleskopowe czapeczki SynCone po zabiegu.
Teleskopowe czapeczki SynCone zatopione w protezie

Pacjent opuci gabinet z doln protez osadzona na implantach - Ankylos SynCone Concept. 

Ze wzgldu na fakt i pacjent posiada w szczce wasne zby, po szeciu tygodniach od implantacji ma zgosi si do gabinetu w celu usztywnienia protezy szkieletem metalowym. 

implanty proteza ankylos syncone Poznan

Ze wzgldu na rodzaj wykonywanej pracy pacjent zgosi si dopiero po roku od zabiegu. Stan koci i implantów SynCone bardzo dobry.

implanty Pozna Ankylos SynCone rok po zabiegu

Pacjent posiadajcy wasne zby w szczce i uytkujcy protez w uchwie naraa j na due obcienia. W tym wypadku po roku uytkowania proteza nie wytrzymaa cigych napre.

implanty proteza ankylos syncone Poznan zamana pknita

Z protezy wyjto teleskopy i zby które zostan wykorzystane w protezie szkieletowej.

implanty proteza ankylos syncone Poznan zamanie

Teleskopy opracowano w laboratorium w którym zostanie wykonana proteza szkieletowa.

SynCone teleskopy proteza

Szkielet metalowy wzmacniajcy protez.

szkielet metalowy

Na tak przygotowany szkielet zostanie naoony akryl z zbami.

implanty proteza szkielet teleskopy

Duy zasig szkieletu zapobiegnie przed pkniciem protezy w przyszoci.

implanty proteza teleskopy Poznan

Przymiarka teleskopów..

teleskopy zote w ustach

i szkieletu..

szkielet protezy Poznan

w ustach pacjenta. Szkielet metalowy z teleskopami.

szkielet z teleskopami Pozna

Na czas wykonania protezy szkieletowej zostaa wykonana praca tymczasowa.

implanty proteza tymczasowa Poznan

Widok protezy z zatopionym szkieletem i wklejonymi teleskopami.

szkielet proteza ankylos syncone Poznan

Widok protezy z zatopionym szkieletem i wklejonymi teleskopami.

implanty proteza szkieletowa Poznan teleskopy SynCone

Dobrze wykonana praca protetyczna utrzymuje odpowiedni wysoko zwarcia midzy górn szczk i uchw co objawia si prawidowym ukadem ust i rysów twarzy.

usta protetyka dentysta

Proteza szkieletowa teleskopowa oparta na implantach zapewni waciwe przeuwanie pokarmu oraz estetyczny wygld i pewno siebie.

implanty szkielet proteza teleskopowa Poznan
 lek. implantolog Beata Lipko-Leniewska