SynCone Concept - proteza teleskopowa na 4 implantach u 45 letniej pacjentki.

Proteza na 4 implantach - SynCone Concept
Proteza implanty, teleskopy, SynConeProteza SynCone Concept to idealne rozwizanie dla osób, którym przeszkadza nadmierna ruchomo dolnej protezy. W przypadku koniecznoci usunicia pozostaych w uchwie zbów, proteza ruchoma jako jedyne rozwizanie czsto nie jest akceptowane przez pacjentów. W tym wypadku proteza na 4 implantach SynCone Concept, z natychmiastowym obcieniem, wydaje si by najlepszym rozwizaniem, przystpnym cenowo.Pacjentka w wieku 45 lat z uzbieniem resztkowym umówia si na wizyt konsultacyjn implantologiczn do gabinetu dentystycznego Magic Dental Studio.
brak zbów, parodontoza, dentysta Pozna

Przez kilka lat pacjentka uytkowaa protez czciow szczki, jednake postpujcy zanik koci wyrostka zbodoowego spowodowa poluzowanie protezy. Staa si ona uciliwa w uytkowaniu i niewygodna.
zby, proteza, proteza czciowa, pozna
Na zdjciu RTG wida postpujcy zanik koci szczki i uchwy spowodowany chorob przyzbia i odkadajcym si kamieniem nazbnym.
RTG rentgen
Jako opcj leczenia zaproponowano usunicie parodontalnych zbów i wykonanie protez cakowitych.
bezzbie

Dodatkowo zaproponowano osadzenie dolnej protezy (w uchwie) na 4 implantach z cznikami teleskopowymi SynCone. Implanty zostay wszczepione natychmiastowo na jednej wizycie - zaraz po usuniciu zbów. Implanty w jeden dzie.
ekstrakcje
Procedura SynCone polega na równolegym wszczepieniu 4 implantów w ko uchwy (w brodzie) pomidzy otworami bródkowymi (miejsca ujcia nerwu bródkowego) i natychmiastowym obcieniu poprzez umocowanie protezy natychmiastowej na 4 teleskopach wklejonych w protez.Implanty w jeden dzie.
SynCone Ankylos, implanty, proteza na implantach, implanty Pozna
Widok protezy bezporednio po wklejeniu teleskopów i przed ostatecznym opracowaniem.
proteza z teleskpami, proteza na implantach
Widok po umieszczeniu protez w ustach pacjentki. Dolna proteza oparta na implantach.
proteza na implantach
Pacjentka bezporednio po zabiegu. Opadajce kciki ust s efektem dziaania rodka znieczulajcego, który przestanie dziaa po ok. 2 godz.
SynCone proteza
Tydzie po zabiegu. Kontrola gojenia.
proteza zbów na implantach
Widok protez z boku
proteza zbów
Widok protez z boku

proteza zbów
Widok wewntrz ust
proteza zbów
Widok wewntrz ust
proteza zbów
Nowy umiech zadowolonej pacjentki po leczeniu implanto-protetycznym Ankylos SynCone Concept
umiech, zby implanty, proteza implanty, implanty Pozna
Magic Dental Studio - lek. implantolog Beata Lipko-Leniewska