Pacjent z bardzo zniszczonymi zbami zgosi si do naszej kliniki w celu rozwizania krpujcego go problemu.
brzydkie zby drut
Zdjcie RTG przed zabiegiem
implantolog Pozna, zdjcie rentgenowskie
Usunito zby i zaproponowano protez opart na implantach Ankylos SynCone, co daje lepszy komfort i nie pozbawia przyjemnoci jedzenia twardego pokarmu.
usunite zby zbodó
Po dwóch godzinach pacjent wyszed z gabinetu z protez unieruchomion na implantach. Na zdjciu kontrola gojenia po dwóch tygodniach od zabiegu.
SynCone abutment
Zdjcie RTG po zabiegu wszczepienia implantów
implanty ankylos proteza syncone
Pacjent z doln protez opart na implantach Ankylos SynCone. Górna proteza osiadajca unieruchomiona na zbach wasnych pacjenta. Po wygojeniu stanu zapalnego w szczce, górna proteza zostanie równie unieruchomiona na implantach.
uchwa proteza na implantach
Kontrola radiologiczna rok po wszczepieniu i obcieniu implantów
implanty proteza ankylos syncone
Lek. implantolog Beata Lipko-Leniewska - implanty dentystyczne Pozna Przemierowo.