Kompleksowe leczenie wielodyscyplinarne - ortodoncja, implanty.

Pacjent z diastem i brakami zbów w odcinkach bocznych zgosi si do leczenia w naszej praktyce.

diastema, brak zbów

W planie leczenia zaproponowano leczenie ortodontyczne (zamknicie diastemy i prawidowe ustawienie zgryzu) oraz pojedyncze korony na implantach. 

diastema, starte dolne siekacze

Zdjcie RTG panoramiczne. Sytuacja przed zabiegiem wszczepienia implantów

rentgen Pozna dentysta

Wszczepiono implanty. Po okresie gojenia pobrano wyciski pod prac protetyczn.

dentysta, transfery wyciskowe

Zaoono ruby gojce formujce ksztat dzisa.

aparat ortodontyczny, implanty, sulcus former

ruby gojce (sulcus former). Aparat ortodontyczny od 13 do 23.

implanty, ruby gojce, sulcus former, orto

RTG po zaoeniu rub gojcych

implanty dentysta

Dobieranie koloru koron na implantach na podstawie zbów bocznych.

kolornik VITA

 Dobór dugoci przezdzisowej i naddzisowej czników tytanowych pod korony ceramiczne.

implant, cznik, abutment

Widok ukoczonego leczenia implanto - ortodontycznego.

korony porcelanowe

Zdjcie RTG po osadzeniu koron porcelanowych

rtg implanty korony porcelanowe

Ostateczna praca. Pacjent z uzupenionymi brakami koronami na implantach i nowym umiechem.

korony, implanty, orto
 Magic Dental Studio