Procedura wybielania dotyczy tylko naturalnych zbów. NIE wybiela i NIE uszkadza koron, mostów i wypenie. Moliwe, e po wybieleniu, bd musieli Pastwo na nowo wykona niektóre prace dentystyczne, aby pasoway do wybielonych zbów.

Profesjonalne wybielanie zbów


wybielanie zbów

Profesjonalne wybielanie zbów w gabinecie
Przed zabiegiem pacjent ma dokadnie oczyszczone zby. Higienistka lub dentysta wiatoutwardzalnym elem pokrywa dzisa dla ochrony. Preparatem  wybielajcym zawierajcym hydroksyapatyt HAp, pokrywa zby pacjenta na 12 minut. Nastpnie zby nawietlane s lamp LED specjalnym niebieskim wiatem. Na jeden zabieg skadaj si trzy do szeciu faz nakadania preparatu. Za kadym razem higienistka / dentysta usuwa warstw preparatu i nakada now. Zabieg trwa ok. 2,5 godz.  

Wybielanie nakadkowe do uytku w domu
Aby rozpocz procedur wybielania zbów, naley przyj do gabinetu w celu wykonania indywidualnych szyn (nakadek do wybielania). Wraz z nakadkami otrzymaj pastwo preparat do wybielania w domu.

Czasami zby lub dzisa s wraliwe na dziaanie elu. W przypadku wzmoonej wraliwoci naley zredukowa czas lub czstotliwo wybielania, a nadwraliwo ustpi. W przypadku wysokiej wraliwoci otrzymaj Pastwo procedury jej obnienia przed wybielaniem.

Pasta wybielajca do zbów
Aby przeduy efekt wybielonych zbów polecamy specjaln past. Pasta zawiera skadniki znoszce nadwraliwo, fluor dziaajcy przeciwpróchniczo oraz Xylitol dziaajcy antybakteryjnie. 

NIE uywa w trakcie ciy i karmienia. NIE pali, NIE je i NIE pi w trakcie wybielania i przez 2 godziny po wybielaniu.