impanty, teleskopy, proteza overdenture
Proteza na 4 implantach, z systemem SynCone®, to unikatowe rozwiązanie dla osób z bezzębną żuchwą lub z uzębieniem resztkowym. Już po około dwóch godzinach od rozpoczęcia zabiegu wszczepienia implantów, mogą Państwo w większości przypadków opuścić klinikę wraz z mocno osadzoną na implantach, stabilną protezą – i już w krótkim czasie można rozpocząć aktywne gryzienie i żucie. 
Warunkiem natychmiastowego obciążenia implantów jest zastosowanie 4 implantów o odpowiedniej długości i stabilizacji pierwotnej. 
Scroll to Top