Implanty zębów - tytanowe wszczepy kostne. Rekonstrukcje protetyczne oparte na implantach.

Implant z koroną

Utrata jednego zęba lub wielu zębów jest przykrym doświadczeniem wywołującym u wielu osób zawstydzenie, a u innych jest początkiem problemów z prawidłowym odgryzaniem i żuciem pokarmów. W tym miejscu na ratunek przychodzi implantologia, która jako nauka, zajmuje się uzupełnianiem braków zębowych i kostnych. Metoda ta polega na wszczepieniu jednego lub kilku implantów, które zastępują brakujące korzenie zębów i są podstawą pod protezy ruchome lub stałe, które odbudowują Państwa „trzecie” zęby. Ponad 99,5% powodzeń w implantacji w naszej klinice, to efekt ponad 25 lat doświadczenia, zdobytej wiedzy w kraju i zagranicą, umiejętnego doboru systemu implantologicznego oraz ścisłego stosowania się do ustalonych procedur.   Implantologia dentystyczna jest najbardziej zaawansowaną i jednocześnie najbardziej wymagającą terapią uzupełniającą brakujące zęby. 

Implanty zębów w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami protetycznymi:

 • nie wymagają szlifowania zdrowych zębów,
 • zachowują stosowny do wieku wygląd,
 • dają większą pewność siebie,
 • poprawiają jakość i komfort życia.

Implant zęba jest substytutem korzenia zęba, który znajduje się w kości. Ma postać śruby tytanowej, która po wszczepieniu jej w kość pacjenta, integruje się z nią tworząc fundament pod pracę protetyczną np. koronę, most lub protezę opartą na implantach. System implantów stosowany w naszej klinice łączy w sobie duży zakres rozwiązań chirurgicznych i protetycznych, umożliwiając przewidywalną implantację w perspektywie krótko- i długoterminowej. Ponadto system implantów Ankylos został poddany badaniom klinicznym i opisany w dokumentacji naukowej, a obecnie jest codziennie stosowany w Magic Dental Studio. 

Rekonstrukcja brakujących zębów za pomocą implantów dentystycznych.

Postępowanie przed zabiegiem

 • zebranie dokumentacji,
 • cyfrowe zdjęcie panoramiczne RTG,
 • zdjęcia fotograficzne,
 • cyfrowa tomografia komputerowa – TK CBCT,
 • cyfrowe modele diagnostyczne – skanowanie wewnątrzustne
 • analiza cyfrowych modeli diagnostycznych, zdjęć RTG, TK CBCT oraz zdjęć fotograficznych,
 • konsultacja implantologiczna z omówieniem planu leczenia
 • wykonanie szablonów chirurgicznych,
 • profesjonalna higiena (skaling i piaskowanie),
 • wykonanie badań dodatkowych (np. badanie krwi, badanie w kierunku osteoporozy),
 • zapoznanie się i podpisanie zgody na zabieg implantologiczny,

Zabieg implantacji

 •  przygotowanie sterylnego gabinetu do zabiegu,
 • znieczulenie miejscowe – podawanie sterowane komputerowo,
 • augmentacja (odbudowa) kości, (jeśli zabieg jest konieczny),
 • podniesienie dna zatoki szczękowej – sinus lift (jeśli zabieg jest konieczny),
 • wszczepienie implantów,
 • szycie chirurgiczne,

Postępowanie po zabiegu

 • stosowanie się do zaleceń lekarza implantologa,
 • kontrola gojenia (2 dni po zabiegu, tydzień po zabiegu),
 • zdjęcie szwów (od 10 do 14 dni po zabiegu),
 • zabieg odsłonięcia implantów i założenia śrub formujących dziąsło,
 • wycisków z transferami (przeniesienie pozycji implantów na model roboczy,
 • wykonanie pracy protetycznej przez Laboratorium Techniki Dentystycznej,
 • oddanie gotowej pracy,
 • wizyty kontrolne (miesiąc po oddaniu pracy, kolejne co pół roku).
proteza-gorna