Leczenie implantologiczne i protetyczne - Galeria: implanty korony protezy


autor: Beata Lipko-Leniewska spec. stomatologii ogólnej, implantolog
Przedstawiamy przykadowe efekty leczenia dentystycznego w Magic Dental Studio.
Implanty zbów. Ortodoncja. Stomatologia estetyczna. Protetyka.


Subskrybuj kana na YouTube

 


dental implants, all on 4, Poznan, Poland, implanty, Pozna

All on 4 - All on 6

Cae uki zbowe oparte na 4 i/lub 6 implantach. Doskonae rozwizanie dla osób, dla których ruchoma proteza stanowi duy problem w jedzeniu i relacjach midzy ludzkich.

 


implanty zbów Przemierowo Pozna

 

Rekonstrukcja braków zbów implantami klasy Premium z mostami porcelanowymi

Naduywanie sodzonych napojów gazowanych, fastfood'ów spowodowao korozje szkliwa i zniszczenie zbów. W wielu przypadkach zrozumienie problemu przychodzi zbyt póno i nawet zmiana nawyków ywieniowych nie moe cofn czasu. Z pomoc przychodzi implantologia. Waciwa diagnoza prowadzi do ustalenia odpowiedniego planu leczenia. W tym przypadku kilka zbów zostao uratowanych i odbudowanych. Pozostae braki zrekonstruowano mostami opartymi na stokowych implantach dentystycznych.
implanty dentystyczne Pozna

Rekonstrukcja braków zbów implantami z koronami i licówkami porcelanowymi

Odbudowa utraconych zbów jest bardzo wana z punktu widzenia ochrony pozostaych zbów. Prawidowe funkcjonowanie ukadu stomatognatycznego wymaga obecnoci wszystkich zbów w uku. Braki zbów trzonowych powoduj nadmierne obcienie przedtrzonowców. Braki zbów bocznych powoduj przesuwanie si zbów przednich i powstawanie szpar (trem) midzy nimi. Prawidowe uzupenienie braków zbów koronami na implantach, odpowiednia pozycja implantów w przestrzeni koci wyrostka zbodoowego oraz zastosowanie waciwego implantu i ksztatu korony zba to kluczowe elementy dugotrwaych, stabilnych efektów leczenia implantologicznego.
implant, implanty Pozna, implanty zbów.

Braki bocznych zbów. Rekonstrukcja implanto-protetyczna

Pacjent z brakami zbów trzonowych i przedtrzonowych w szczce i uchwie. Zaplanowano zrekonstruowanie brakujcych zbów zindywidualizowanymi koronami na implantach. Pozostae zby zostay wybielone, a nastpnie wymieniono w nich wszystkie wypenienia. Po 7 latach uytkowania poziom koci i tkanki mikkiej wokó implantów jest stabilny (brak zaników), a korony na implantach maj naturalny wygld.  
implant zba, zamki ortodontyczne, Atlantis cznik implant, umiech

Implant zba 21 po leczeniu ortodontycznym aparatem staym.

Leczenie ortodontyczne aparatem staym w celu odtworzenia miejsca na brakujc jedynk i uzupenienie braku koron na implancie. Moda pacjentka zgosia si z dolegliwociami w okolicy pod kolcem nosowym. Po wstpnym badaniu stwierdzono brak obecnoci staej lewej jedynki górnej. Badanie tomograficzne wykazao obecno zdeformowanego zatrzymanego zba 21 w okolicy kolca nosowego. Poniewa brak tego zba w uku spowodowa u pacjentki znaczce zmiany estetyczne, zaproponowano odtworzenie miejsca na brakujc jedynk leczeniem ortodontycznym. Kolejnym etapem leczenia po uzyskaniu odpowiedniej przestrzeni, byo wszczepienie implantu i odbudowa brakujcego zba koron porcelanow na indywidualizowanym czniki Atlantis Gold Hue w kolorze zotym.
proteza na implantach, overdenture implanty

Stabilna proteza na implantach Ankylos SynCone.

Uywajc systemu ANKYLOS® SynCone® protezy na implantach, dysponujemy przewidywalnym i przystpnym cenowo programem postpowania. Ju po okoo dwóch godzinach od rozpoczcia zabiegu mog Pastwo w wikszoci przypadków opuci klinik wraz z mocno osadzon i stabiln protez - i ju w krótkim czasie mona rozpocz aktywne gryzienie i ucie.
proteza Pozna implanty, overdenture implanty tytanowe, teleskopy

Stabilna proteza na implantach Ankylos SynCone.

Pacjentce uytkujcej protezy cakowite zaproponowalimy przewidywaln procedur Ankylos Proteza na 4 implantach w jeden dzie. SynCone Concept to 4 implanty wszczepione w uchw i natychmiastowo obcione protez na teleskopach SynCone. Pacjentka opucia klinik z protez mocno osadzon na implantach.  
implanty, dentysta Pozna, implanty rentgen, proteza

Stabilna proteza na implantach Ankylos SynCone.

Szcztkowe uzbienie w uchwie. Ekstrakcja zbów z natychmiastow implantacja 4 wszczepów. W przypadku moliwoci zastosowania implantów o dugoci 11mm i uzyskaniu stabilizacji pierwotnej powyej 40Ncm, obciamy implanty natychmiastowo protez na teleskopach SynCone. W przeciwnym razie obcienie zostaje odroczone do czasu integracji implantów z koci.
brak jedynki, implant zba

Brak zba "jedynki" (siekacza centralnego prawego).

Braki zbów w odcinku przednim s szczególnym wyzwaniem dla implantologa. Odpowiednie zarzdzanie tkankami twardymi (koci) i mikkimi (dziso i brodawki midzy zbowe) oraz wybór waciwego systemu implantologicznego s niezbdne dla uzyskania dobrego efektu estetycznego. Mostek maskujcy brak zba zosta zastpiony pojedynczymi koronami porcelanowymi, w tym jedna na implancie Premium.
implanty zbów, hipodoncja, implanty Pozna

Hipodoncja - brak zawizka zba staego.

Leczenie implantologiczno - protetyczne. Uzupenienie braku zba koron porcelanow opart na implancie dentystycznym. Do odbudowy wykorzystano Ankylos Implant System. 
implanty Pozna, wypenienie kompozytowe, implanty zbów

Implanty dentystyczne. Odbudowa zbów trzonowych.

Braki nawet pojedynczych zbów mog powodowa przesuwanie si lub przechylanie ssiednich zbów oraz cieranie nadmiernie przecionych zbów. Plan leczenia obj estetyczne wypenienie oraz odbudow braków 3 zbów koronami porcelanowymi na implantach.
implanty zbów, implanty Pozna

Brak zbów - korony porcelanowe, implanty dentystyczne.

Pacjent z brakami zbów w szczce oraz ubytkami zgosi si do kliniki w celu odbudowy funkcji i estetyki zbów. Plan leczenia implanto - protetycznego obj odbudow braków zbów w szczce koronami porcelanowymi opartymi na implantach Ankylos oraz estetyczn odbudow ubytków wypenieniami w kolorze zbów.
proteza, implanty, Pozna

Most porcelanowy oparty na implantach w uchwie.

Bezzbny pacjent z problemem utrzymania dolnej protezy. Wszczepiono 6 implantów, na których oparto most porcelanowy. Górn szczk oprotezowano now wzmacnian protez cakowit.
mostek porcelanowy, most na implantach

Mostek porcelanowy.

Opracowano zby i wykonano mosty porcelanowe w szczce i uchwie z podniesieniem zwarcia. Cakowita odbudowa zgryzu.
mostek porcelanowy, implanty zbów, implanty Pozna

Most na implantach.

Rekonstrukcja zbów w szczce mostem porcelanowym na implantach. Implanty dentystyczne Pozna.
mostek porcelanowy, implanty, odbudowa zbów

Brak skrzydowy.

Odbudowa braku skrzydowego mostem porcelanowym na implantach.
dentysta Pozna, implant zba, korona porcelanowa

Rekonstrukcja zbów - implanty.

Uzupenienie braków koronami na implantach. Odbudowa zbów materiaem kompozytowym.
implanty dentystyczne, implanty Poznan

Koronki porcelanowe - implanty dentystyczne.

Wymiana koron porcelanowych oraz odbudowa braków zbów mostami porcelanowymi na implantach.
implant Pozna, implant zba, aparat stay

Kompleksowe leczenie dentystyczne.

Ortodontyczne leczenie przodozgryzu oraz ortodontyczne odtworzenie miejsca na implant dolnej jedynki. Odbudowa braku zba koron na implancie Ankylos.


proteza szkieletowa Pozna Wymiana protez szkieletowych na implanty, korony, mosty.implanty, proteza teleskopowa Protezy teleskopowe typu Overdenture oparte na implantach. gabinet stomatologiczny Pozna PrzemierowoLeczenie implanto-protetyczne zbów. Odbudowa umiechu i pewnoci siebieproteza Protezy natychmiastowe. Zby w 2 godz. rtg implanty poznaOdbudowa funkcji i estetyki zbów. Leczenie etapoweimplant ankylos Poznan Most porcelanowy na 6 implantach w szczce.
implanty pozna Implanty zbów Pozna. Implantacja natychmiastowa i pónaallon4 Proteza natychmiastowa na implantach - alternatywa dla All-on-4
korony cyrkonowe Odbudowa zbów koronami i mostami cyrkonowymi na implantachproteza teleskopowa Proteza teleskopowa na uzbieniu resztkowym - alternatywa dla implantówkorony ceramiczne implanty PoznaPoprawa estetyki. Uzupenienie braków zbów koronami na implantach polimeryzacja, proteza, syncone Overdenture - proteza natychmiastowa na implantach
implanty Pozna ankylosBraki skrzydowe - odbudowa na implantach koronami porcelanowymi, poprawa estetyki zbów wasnych koronami porcelanowymi. syncone, proteza SynCone - proteza na implantach u 45 letniej pacjentki
implanty most PoznaWymiana starych mostów na nowe mosty penoceramiczne oparte na implantachproteza na implantachBardzo zniszczone zby - implantacja natychmiastowa, obcienie natychmiastowe proteza na implantach Ankylos SynCone korony penoceramiczneWymiana nieestetycznych koron i uzupenienie braków koronami na implantach
proteza na implantach - Ankylos SynCone Bezzbie - proteza oparta na czterech implantach Ankylos SynConeimplanty ankylos PoznaBraki skrzydowe - leczenie ortodontyczne aparatem staym, wszczepienie implantów i odbudowa pojedynczymi koronami na implantach. implanty pozna ankylos synconeUzbienie szcztkowe - proteza oparta na implantach Ankylos SynCone implanty, orto Kompleksowe leczenie wielodyscyplinarne most porcelanowy na implantach Rekonstrukcja bezzbnej szczki mostem opartym na 6 implantach.   implanty proteza PoznaDolna proteza osadzona na implantach - Ankylos SynCone Concept bezzbie, implantyAnkylos Bezzbie - odbudowa zbów koronami na implantach w uchwie i protez cakowit w szczce. Praca kompromisowa.
implanty, palacz, papierosy, tyto Odbudowa zbów u palacza tytoniu.
  implant Implanty zbów. Estetyczna odbudowa zbów bocznych. Przywrócenie funkcji ucia.
implanty zbów czniki korony Pozna Implantacja natychmiastowa i uzupenienie braków zbów koronami na implantachimplanty korony estetyka Korony porcelanowe na podbudowie cerkonowej. Cakowita rekonstrukcja zbów szczki i uchwy. licówki porcelanowe Licówki, mosty i korony porcelanowe. Przywrócenie funkcji i estetyki.
Korony ceramiczne Protetyka - poprawa estetyki koronami ceramicznymi. Wymiana starych koron, gingivoplastyka, odbudowa powierzchni siecznych i ujcych.licówki veneers Nowy umiech - poprawa estetyki zbów licówkami porcelanowymi Natrodent molar implants Odbudowa zbów bocznych. Korony na implantach, nakady, wybielanie.
licówki veneersRekonstrukcja zbów licówkami porcelanowymiimplantolog implantkorona Odbudowa brakujcych zbów koronami na implantach.
Pozna licówki porcelanowe dentystaLicówki porcelanowe - rekonstrukcja zniszczonych zbów onlay Nakad ceramiczny (onlay) - odbudowa zba po leczeniu kanaowym
mostek porcelanowy parodontoza Zby parodontalne. Poprawa estetyki mostami porcelanowymi.
mostki Zby parodontalne. Odbudowa protetyczna mostami porcelanowymi.implant jedynki Odbudowa górnego prawego siekacza koron na implancie i poprawa estetyki koron pozostaych górnych siekaczy.
implanty ankylos Pozna Pojedynczy brak zba - odbudowa pojedyncza korona na implancie. Ortodonta PoznaPrzypadki leczenia ortodontycznego
koronka Wymiana korony. Korona w obszarze estetycznym. ortodonta Pozna, aparat stay, implanty, koronka Leczenie interdyscyplinarne. Leczenie ortodontyczne - aparat stay. Leczenie implantologiczne - uzupenienie brakujcego zba koron na implancie.
koronki estetyczne Licówka, korona i most w strefie estetycznej.leczenie ortodontyczne, aparat stay metalowy, przesuwanie zba Leczenie ortodontyczne aparatem staym w celu odtworzenia miejsca na brakujc jedynk.
implant pozna dentysta Odbudowa przednich zbów koronami na implantach