Chirurgia stomatologiczna

Wykonujemy następujące zabiegi chirurgiczne:

Chirurgiczne usuwanie ósemek; usuwanie zębów mądrości.

Ekstrakcja jako profilaktyka przed implantacyjna – ekstrakcja zęba. Wyrwanie zęba jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z wyrostka zębodołowego przy użyciu odpowiednich narzędzi. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym przy zachowaniu aseptyczności pola operacyjnego. Jeżeli po usunięciu zęba chcieliby państwo uzupełnić brak implantem, to bardzo ważne jest, aby w trakcie ekstrakcji nie uszkodzi kości wokół korzenia usuwanego zęba. Po ok. 6-8 tygodniach w zębodole zacznie powstawać kość, w którą będzie można wszczepić implant. W przeciwnym wypadku może dojść do zaniku kości i wszczepienie implantu będzie możliwe tylko po wykonaniu dodatkowego zabiegu rekonstrukcji (augmentacji) kości. W większości przypadków możliwa jest implantacja natychmiastowa , czyli wszczepienie implantu w zębodół zaraz po usunięciu zęba na tej samej wizycie.

Sterowana regeneracja kości i tkanek miękkich przy użyciu biomateriałów.

Bloki kostne – przeszczepy kości autogennej.

Sinus lift – podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą i zamkniętą.

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego. Gingiwoplastyka (plastyka dziąseł) – specjalistyczny zabieg chirurgiczny mający na celu odtworzenie estetycznego kształtu dziąseł ( chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej ). Gingiwoplastyka stosowana jest m. in. w przerostowych stanach zapalnych dziąseł np. towarzyszących parodontozie z równoczesnym zanikiem kości wyrostka zębodołowego lub spowodowanych stosowaniem leków (np. w padaczce).

Gingiwektomia – specjalistyczny zabieg chirurgiczny polegający na zmniejszeniu masy dziąsła dla potrzeb protetycznych lub implantologicznych.

Alweoplastka – Plastyka wyrostka zębodołowego – chirurgiczne wygładzenie kości, wykonywane na jednej wizycie, bezpośrednio po usunięciu zęba w przypadku gdy, ostre krawędzie kości mogłyby drażnić gojące się dziąsła. Alweoplastyce poddaje się także wyrostek przed założeniem protezy, gdy jego anatomia uniemożliwia jej noszenie.

.

Scroll to Top