Implantolog

Implanty zębów - tytanowe wszczepy kostne. Rekonstrukcje protetyczne oparte na implantach.

Utrata jednego zęba lub wielu zębów jest przykrym doświadczeniem wywołującym u wielu osób zawstydzenie, a u innych jest początkiem problemów z prawidłowym odgryzaniem i żuciem pokarmów. W tym miejscu na ratunek przychodzi implantologia, która jako nauka, zajmuje się uzupełnianiem braków zębowych i kostnych. Metoda ta polega na wszczepieniu jednego lub kilku implantów, które zastępują brakujące korzenie zębów i są podstawą pod protezy ruchome lub stałe, które odbudowują Państwa „trzecie” zęby.  Zabiegi implantacji zakończone powodzeniem na poziomie 99% w naszej klinice, to efekt ponad 25 lat doświadczenia, zdobytej wiedzy w kraju i zagranicą, umiejętnego doboru systemu implantologicznego oraz ścisłego stosowania się do ustalonych procedur.   Implantologia dentystyczna jest najbardziej zaawansowaną i jednocześnie najbardziej wymagającą terapią uzupełniającą brakujące zęby.

Implanty zębów w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami protetycznymi:

 • nie wymagają szlifowania zdrowych zębów,
 • zachowują stosowny do wieku wygląd,
 • dają większą pewność siebie,
 • poprawiają jakość i komfort życia.

Implant zęba jest substytutem korzenia zęba, który znajduje się w kości. Ma postać śruby tytanowej, która po wszczepieniu jej w kość pacjenta, integruje się z nią tworząc fundament pod pracę protetyczną np. koronę, most lub protezę opartą na implantach. System implantów stosowany w naszej klinice łączy w sobie duży zakres rozwiązań chirurgicznych i protetycznych, umożliwiając przewidywalną implantację w perspektywie krótko- i długoterminowej. Ponadto system implantów Ankylos został poddany badaniom klinicznym i opisany w dokumentacji naukowej, a obecnie jest codziennie stosowany w Magic Dental Studio. 

Implant z koroną

Rekonstrukcja brakujących zębów za pomocą implantów dentystycznych

Postępowanie przed zabiegiem

 • zebranie dokumentacji,
 • cyfrowe zdjęcie panoramiczne RTG,
 • zdjęcia fotograficzne,
 • cyfrowa tomografia komputerowa – TK CBCT,
 • cyfrowe modele diagnostyczne – skanowanie wewnątrzustne
 • analiza cyfrowych modeli diagnostycznych, zdjęć RTG, TK CBCT oraz zdjęć fotograficznych,
 • konsultacja implantologiczna z omówieniem planu leczenia
 • wykonanie szablonów chirurgicznych,
 • profesjonalna higiena (skaling i piaskowanie),
 • wykonanie badań dodatkowych (np. badanie krwi, badanie w kierunku osteoporozy),
 • zapoznanie się i podpisanie zgody na zabieg implantologiczny,

Zabieg implantacji

Postępowanie po zabiegu

 • stosowanie się do zaleceń lekarza implantologa,
 • kontrola gojenia (2 dni po zabiegu, tydzień po zabiegu),
 • zdjęcie szwów (od 10 do 14 dni po zabiegu),
 • zabieg odsłonięcia implantów i założenia śrub formujących dziąsło,
 • wycisków z transferami (przeniesienie pozycji implantów na model roboczy,
 • wykonanie pracy protetycznej przez Laboratorium Techniki Dentystycznej,
 • oddanie gotowej pracy,
 • wizyty kontrolne (miesiąc po oddaniu pracy, kolejne co pół roku.
syncone, proteza, implanty, Poznań

Proteza na implantach – Całkowite bezzębie

Proteza na implantach – Całkowite bezzębie Proteza na implantach w przypadku całkowitego braku zębów. Pacjentka użytkująca protezy całkowite, narzekała na utrzymanie dolnej protezy. Zaproponowaliśmy procedurę SynCone, 4 implanty zębów wszczepione w żuchwę i natychmiastowo obciążone protezą na teleskopach SynCone Gold Cap. Pacjentka opuściła klinikę z protezą mocno osadzoną na implantach.

Rekonstrukcja braków zębów implantami klasy Premium z mostami porcelanowymi

Rekonstrukcja braków zębów mostami porcelanowymi na implantach klasy Premium. Nadużywanie słodzonych napojów gazowanych, fastfood’ów spowodowało korozje szkliwa i zniszczenie zębów. W wielu przypadkach zrozumienie problemu przychodzi zbyt późno i nawet zmiana nawyków żywieniowych nie może cofnąć czasu. Z pomocą przychodzi implantologia. Właściwa diagnoza prowadzi do ustalenia odpowiedniego planu leczenia. W tym przypadku kilka zębów zostało …

.

zniszczone zęby, implanty, pantomogram, uśmiech, most porcelanowy

Rekonstrukcja braków zębów implantami z koronami i licówkami porcelanowymi

W górnym łuku wszczepiono 6 implantów i pozostawiono na 3 miesiące do pełnej osseointegracji. W tym czasie pacjent użytkował protezę natychmiastową. Po okresie gojenia wykonano most tymczasowy, który został osadzony w ustach na 6 łącznikach przykręconych do implantów. W tym czasie dolne zęby zostały wyleczone i część z nich została osłonięta koronami porcelanowymi, a na pozostałej części naklejono licówki porcelanowe. Most protetyczny cyrkonowy został osadzony na 6 implantach po 6 miesiącach użytkowania mostu tymczasowego.


Scroll to Top