Ruchome i stałe uzupełnienia braków zębów

Ubytki tkanek zębów i utrata zębów to następstwa schorzeń uzębienia i urazów. Możemy je uzupełnić wykorzystując metody protetyczne. Nowoczesne rozwiązania protetyczne są w stanie zastąpić nawet bardzo znaczne braki w uzębieniu i wyeliminować wynikające z tego ograniczenia, a jednocześnie zapobiec dalszym uszkodzeniom zębów. Wynik leczenia może być tak dobry, że będzie prawie niezauważalny dla otoczenia. Pacjenci po zakończonym leczeniu, mogą nie tylko normalnie mówić i przeżuwać, ale także uśmiechać się szeroko i pokazywać zęby w całej okazałości.

Protetyka – Koronki porcelanowe

Leczenie protetyczne koronkami porcelanowymi na zębach i implantach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zniszczone zęby zyskały nowy kształt i ochronę, a implanty z koronami, które  uzupełniły braki zębów, przywróciły estetykę i funkcję żucia.

Implantoprotetyka – korony na implantach
Braki zębów zaburzają estetykę oraz pogarszają funkcję zębów. Dodatkowo, braki pojedynczych zębów przyczyniają się do szybszego zużycia pozostałych. Odbudowa braków koronami na implantach przywraca estetykę i funkcję zębów.
Protezy całkowite

Protezy całkowite w szczęce i w żuchwie. Ze względu na słabsze utrzymanie dolnej protezy, możemy wykonać natychmiastową stabilizację protezy 4 implantami z teleskopami. Procedura nazywa się Ankylos SynCone Concept. Jej zaletą jest natychmiastowe obciążenie implantów protezą na tej samej wizycie.

Most protetyczny na 6 implantach
Most na implantach wykonany dwuetapowo. W pierwszej kolejności wszczepiliśmy implanty z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego do nawigacji. W okresie osseointegracji, pacjent użytkował protezę tymczasową. Po wygojeniu, technicy w laboratorium protetycznym wykonali most oparty na 6 implantach ze wzmocnieniem tytanowym.
Ankylos SynCone – proteza na implantach

Proteza na implantach – Ankylos SynCone Concept – dedykowany jest do bezzębnej żuchwy, jednakże u tego pacjenta zastosowaliśmy tę procedurę z powodzeniem. Przed zabiegiem wykonaliśmy protezę natychmiastową, następnie podczas zabiegu usunęliśmy 5 zębów z żuchwy i wszczepione zostały 4 implanty. Następnie zostały one obciążone wcześniej wykonaną protezą natychmiastową.

Scroll to Top